HuaHinGolfBooking.com, ExcellentGolf.com

งานออกแบบเว็บไซต์ และ เว็บโฮสติ้งโดย I3TREE.COM​

ทดสอบประสิทธิ์ภาพของเว็บไซต์

ด้วยเว็บไซต์ loadimpact.com

ผลการทดสอบ: เว็บไซต์ใช้เวลาตอบสนองน้อยลง เมื่อมีปริมาณผู้เข้าชมที่มากขึ้น
24 คนต่อวินาที ใช้เวลาตอบสนองอยู่ที่ 76ms หรือ 1/13 วินาที

ติดต่อเรา

โทร: 086-041-2244 (เอ)

โทร: 081-533-1596 (กุ้ง)

อีเมล์: [email protected]