ชัชวาลย์ ภวภูวดล (โอ)

Software Developer

About

ปริญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ม.มหานคร (เกียรตินิยม อันดับสอง), หลงไหลในการพัฒนา Mobile Application

Skill

iOS Apps
0%
Android Apps
0%
React Native
0%

Experience

พ.ศ. 2555
การศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
ระบบ e-Book Online
ร่วมเป็นทีมงานพัฒนา Application ookbee
https://www.ookbee.com

บริษัท อุ๊คบี จำกัด
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556 - พ.ศ 2557
Projects
- REPXIV เป็นระบบแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลรถยนตส์ สำหรับธุรกิจรถยนต์ที่ใช้งานแล้ว
- SiamDiscovery ที่ใช้ควบคู่กับห้าง SiamDiscovery ทีมีฟีเจอร์หลักๆดังนี้ Indoor Location Based Services, นําเสนอ สินค้าใหม่ล่าสุด, เทรนด์, โปรโมชัน และ กิจกรรมการตลาดที่น่าสนใจ
พ.ศ. 2556 - พ.ศ 2557
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
StartUp: PrompCoach
เป็นระบบแรกและระบบเดียวของไทยท่ีสร้างข้ึนเพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ใช้ ทำตามความตั้งใจของตนสำเร็จ ตามทฤษฎีคิดเชิงบวก การใช้แรงผลักดันทางสังคม การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ การเรียนรู้
และการรับข้อมูลดีๆและคำปรึกษาจากโค้ช ผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และยังเป็นแหล่งรวบรวมโค้ชไว้ในระบบนี้
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
Skillane
เป็นทีมงานพัฒนาระบบ iOS สำหรับ E-Learning Online และ iOS, Android สำหรับ SkillLane B2B Apps ด้วย ReactNative https://skilllane.com
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
i3tree.com
ออกแบบเว็บไซต์ ระบบ e-Commerce และ ให้บริการเว็บโฮสติ้งคุณภาพสูง ตามความต้องการของลูกค้า
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน